Wonderwave

OM OSS

Et kreativt team for fremtidsrettede merkevarer

Wonderwave er et kreativt design og produktutviklingsselskap som bistår bedrifter med  design, og utvikling av vakre, brukervennlige produkter. Dette får vi til ved å tilby skalerbare løsninger. Vi fungerer også som rådgivere  innen markedsstrategi, lansering, annonsering, markedsplanlegging og logistikk. Vi deltar gjerne i strategisk planlegging og prosjektering for best mulig resultat.

VÅRT OPPDRAG

Vi gjør verden mer kreativ, ved å koble verdens beste kreative talenter til ambisiøse mennesker og merkevarer

HVORDAN VIL VI UTFØRE VÅR MISJON?

Ved å tilby en plattform med kreative teknologiske muligheter, der designere, utviklere og markedsførere kan samarbeide med ambisiøse mennesker for å realisere ideer. 

Våre kunder vil få muligheten til å utvikle prosjekter basert på deres ambisjoner, dedikasjon og selvfølgelig abonnementsplaner.  Plattformen kobler Wonderwaves talentfulle og kreative ressurser til kunden, hvor vi i felleskap kan realisere å gjøre tanke til produkt.

Wonderwave er et produktutviklingsselskap som bruker banebrytende teknologi og er direkte knyttet til de sterkeste og mest kreative talentene i bransjen og hele verden.

RASKERE ANSETTELSE

10x

Raskere enn å ansette kreative talenter internt
KUTTE KOSTNADER

50%

Reduserte kostnader for å ansette talent internt
RASKERE LEVERING

10x

Redusert leveringstid for tildelte oppgaver
STRESSFRI

NPS 9.3

Gjennomsnittlig stressfri vurdering fra kunder
ANSATTE

Bli kjent med vårt
dyktige ledelsesteam

Nohman Janjua

CEO & Founder

Glenn Hansen

Sales Representative

VÅRE VERDIER

Hvordan gjenspeiles
våre
verdier i vårt arbeid

Vi er fokuserte
Vi er fokuserte på oppgaven, det å møte tidsfrister å tilby de beste tjenestene gjennom våre dyktige teammedlemmer.
Vi er effektive

Vi er fleksible og kreative i vår tilnærming. Dette bidrar til veldig gode resultater, da vi jobber effektivt i tverrfaglig miljøer, og raskt kan engasjere alle ressurser vi har til rådighet.

Vi er kreative

Vi har eksepsjonelt dyktige team, med kreative designere og utviklere. Vi dyrker kreativitet i alle ledd så vi alltid er aktuelle og oppdater i trendbildet.

Vi er lidenskaplige

Vi brenner for vårt virke å bidrar til å heve standardene i bransjen. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenester, kultur og plattformene vi jobber på.

Vi er generøse
Vi verdsetter verdiene av å dele og støtte hverandre. Vi fokuserer på dette til alle våre teammedlemmer. Vi skaper en kultur der nytenkning oppmuntres, feil omfavnes som læringsmuligheter og alle føler seg hørt og ivaretatt.
Vi er autentiske
Vi verdsetter alle uttrykksmåter og unike perspektiver i livet. Vår autentisitet reflekteres tydelig gjennom våre relasjoner og kommunikasjon. Vi er forpliktet til å bygge en mangfoldig arbeidsplass og skape en inkluderende kultur.
BOOK ET MØTE MED OSS

Vi viser deg veien, og hvordan vi kan jobbe sammen

HVA VI GÅR GJENNOM PÅ MØTE

TALENTS TRUSTED BY AMBITIOUS BRANDS